SPUMAM ANIMALIS

Jako mořská pěna na pobřeží tvoří uskupení, která jsou po chvíli změněna další vlnou, je symbol zvířete zrozeného z pěny viditelným znamením této neviditelné skutečnosti. Spumam Animalis pochází z nejkrajnějších míst archetypálních předodbrazů. Stejně jako pomíjivost mořské pěny, odkazuje Spumam Animalis k pomíjivým hodnotám dnešní doby. Skrz inovativní postup v sobě dílo spojuje původní hodnoty obsažené v přírodě a bytí a zárověň vědu, pokrok a současnost.
Spumam animalis je součástí kolekce stojící na pomezí umění a designu. Tento porcelánový obejkt je vyroben technologicky vyspělou metodou, kterou se zabývám ve svém uměleckém výzkumu. Rozechvěná struktura materiálu nenechává oko v poklidu spočinou a nutí nás stále se dívat a znovuobjevoat nové momenty. Jako pro sochařku je pro mě důležitá nejen vnitří koncepce, ale zárověn i materiál skrz který k nám dílo promlouvá a reaguje na současné umění.

2020. PORCELAIN.

Designed with Mobirise website creator