Mobirise

    PAWS - YOUR BEST FRIEND

,,Jsou to vlastně malé sochy, které redefinují své tradiční pojetí a přináší kvalitu a vážnou legraci do objektů, které společně tvoří. Nejde pouze o statickou věc, ale proměnlivý objekt čekající na zásah svého nového majitele.''

Nová prodejní série do Vašich domovů. Více info zde.

Mobirise

MATERIALS DISCOVERY

Už v rámci svojí diplomové práce jsem se začala zabývat experimentováním s některými materiály a hledáním nových materiálových možností. Jedním z témat mojí práce je zkoumání nové estetické svobody technologicky vyspělých a inovativních materiálů v postavení interpretačního pole sochařského objektu.
Jsem ráda, že tento rok světlo světa spatřily objekty z keramické pěny a recyklováneho plastu, které byly součástí předešlých dvou výstav.

Jako mořská pěna na pobřeží tvoří uskupení, která jsou po chvíli změněna další vlnou, je symbol zvířete zrozeného z pěny viditelným znamením této neviditelné skutečnosti. Spumam Animalis pochází z nejkrajnějších míst archetypálních předodbrazů. Stejně jako pomíjivost mořské pěny, odkazuje Spumam Animalis k pomíjivým hodnotám dnešní doby. Skrz inovativní postup v sobě dílo spojuje původní hodnoty obsažené v přírodě a bytí a zárověň vědu, pokrok a současnost.

Sochy z recyklovaného plastu vzinkly jako jeden z produktů civilizace - odpadu. Desítky lahví, víček a obalů, byly ručně roztříděny, očištěny, rozdrceny, taveny a transformovány do výsledné plastiky. Lev vytvořený z odepsaných výdobytků společnosti, jeho síla vycházející z pevného kamenného základu poukazuje na globální řešení hledající udržitelnost a vztah k přírodě. Nechává nás oscilovat mezi myšlenkami spojenými s novou estetikou materiálu ve zcela ojedinělém vzevření, nakládání s tímto materiálem, ale i vztahem jedince vůči společnosti.Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

ODPAD

Bežné plastové obaly jsou čištěny a tříděny dle kategorií.

Mobirise

DRŤ

Odpad je drcen na plastové vločky.

Mobirise

VÝROBA

Vločky jsou taveny pomocí speciálního stroje a dochází ke vstřikování do forem.

Mobirise

ODLITEK

Po vychladnutí a vyjmutí recykládu vidíme první vlaštovky.

Mobirise

MAGIC GARDEN

18.5. - 1.6.2020 Jedna Dva Tři Gallery, Prague

Magická zahrada je stejně jako každá zahrada rozdílnou směsí rostlin, vůní a živočišných druhů. Pomyslnou bránou vstupujeme do světa, kde v harmonii koexistují staré a nové přístupy a to nejen k současné soše. 
Skrytá zahrada jako jedno z posledních útočišť bájných predátorů střežícíh posvátné místo uprostřed velkoměsta. Černé obrysy exotických rostlin se spojují a nárokůjí si naši pozornost v naději, že se nás dotknou. Ztracený ráj, kde vládne dokonalost a nesmrtelnost. Panující atmosféra asijských mýtů, legend, japonských zahrad, současnou popkulturu, ale i střed těchto "exotických" vlivů se všeobecně rychle se měnící přetechnizovanou dobou, je kontrastem ke této klidné zahradě. Skrz popkulturu, nové materiály a hravou instalaci autorka přichází s osobní reformou daných témat a zároveň s alarmujícím vzevřením obrazu budoucího světa, kde namísto rostlin už zbyly jen černé stíny a predátoři číhající na kořist.© foto by Marie Lelicova, Edita Štrajtová
Mobirise

ANTIKONTEXT - SITUACE, VE KTERÉ NIC NEEXISTUJE NEBO SE NEDĚJE. A TO NELZE POMOCÍ NIČEHO VYSVĚTLIT

ANTI-SITE SPECIFIC INSTALACE tří rozdílných autorů - Lindy Wrong, Juliuse Reichela a Adama Turečka. Galeri Via Art, Praha, Resslova 4, 2020

Nazdar!

Zveme Vás na procházku junglí interaktivního zeleného příšeří, plného skrytých úsměvů.

Trojice autorů představuje dosud nepublikovatelný pohled na současnou meziplanetární klimatickou krizi. Přínosem a přínosným je recyklace forem, stylů a materiálů.
"... ať je to, jak je to, civilizace skončí a jedinou šancí je být nomádem Vesmíru. Ale i ten jednou skončí."
- Elon Mask, Microdosing Microsoft conferency, Albuquerque March 2019.

© Okamihu

Mobirise

ME, MY DOGS AND MY UNRULY SNEAKERS

Part of the exibition VaclavART in Jalta Boutique Hotel in Prague
2019

© foto by Jitka Krejčová
Mobirise

CHICKEN WHAT I MET

Exibition in Survive Garage in Yogyakarta, Indonesia, 2018© foto by Noé Cauderay

Made with Mobirise